Tryb działania

MOSiR realizuje cele i zadania zawarte w Uchwałach oraz Regulaminie Organizacyjnym MOSiR.