Przedmiot działania

1. Celem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest organizowanie ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.

2. Do podstawowych zadań MOSiR-u należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
  • tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej,
  • organizowanie imprez rekreacyjnych sportowych i kulturalnych,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
  • administrowanie obiektami sportowymi oraz eksploatowanie tych obiektów.