Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego PCPN w Stalowej Woli, znak: MOSiR/ZP/03/2019 - Zamówienia publiczne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2019, 13:42

Zamówienia publiczne

Wtorek, 28 maja 2019

Dostawa wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego PCPN w Stalowej Woli, znak: MOSiR/ZP/03/2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę wyposażenia ruchomego pomieszczeń trybuny głównej, budynku kasowego oraz budynku sanitarno-gastronomicznego Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Numer referencyjny: MOSiR/ZP/03/2019

W załącznikach do postępowania znajdują się:

1. SIWZ
2. SIWZ (Strona z podpisem)
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Formularz ofertowy
5. Wykaz wykonanych dostaw
6. Oświadczenie Wykonawcy
7. Oświadczenie wykonawcy dotyczace przesłanek wykluczenia
8. Oświadczenie o grupie kapitałowej
9. Wzór umowy
10. Klauzula RODO
11. Ogłoszenie

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL