Biuletyn Informacji Publicznej Struktura własnościowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 18.03.2019, 14:08

Struktura własnościowa

Piątek, 18 maja 2012

Struktura własnościowa

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, zwany dalej MOSiR jest jednostką budżetową realizującą zadania wynikające ze Statutu oraz zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli w zakresie rekreacji, turystyki i sportu.
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową pozostającą w strukturze organizacyjnej Miasta.
  • Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje Rada Miejska w Stalowej Woli oraz Prezydent Miasta Stalowej Woli w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2012
Data modyfikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator
©2010-2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL