Biuletyn Informacji Publicznej RODO - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Ostatnia aktualizacja strony: 18.03.2019, 14:08

RODO

Piątek, 22 czerwca 2018

RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15
  2. Kontakt Inspektora Ochrony Danych –  iod@mosir.stalowawola.pl tel.15 8422562
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączni przedmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować odmową zawarcia umowy

Metadane

Data publikacji : 22.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2010-2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL