Przedmiotem działania Ośrodka jest:

1. administrowanie obiektami sportowymi oraz eksploatacja tych obiektów,
2. organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
3. świadczenie usług w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i rekreacji ruchowej